Jalgaon District Maratha Vidya Prasarak Samaj's
Shri. S. S. Patil Arts, Shri. Bhausaheb T. T. Salunkhe Commerce and
Shri. G. R. Pandit Science College, Jalgaon. (M. S.)
(Nutan Maratha College)
Affiliated to Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon.